Skip directly to content

Laatste nieuws

Literatuur

Opvoeding & ontwikkeling

Kinderen met Down; een kind met een verstandelijke handicap in je gezin

Van Hooste, A. en Kuti K. (2008), “Kinderen met Down; een kind met een verstandelijke handicap in je gezin”, Lannoo, Tielt, ISBN 978-90-209-6983-2, 296 blz.

Dit begrijpelijk geschreven basisboek geeft ouders duidelijke informatie over de manier waarop ze samen met hulpverleners antwoorden vinden op de specifieke vragen en behoeftes vanuit hun gezin. De auteurs vertrekken daarbij steeds van de ouders zelf, en tonen aan hoe ze hun sterke kanten en die van hun gezin kunnen inzetten om de levenskwaliteit van alle gezinsleden te verhogen. 

Dankzij een schenking kunnen wij dit boek vanaf medio 2011 toevoegen aan het welkomstpakket.

Dit boek is ook te koop via de webshop.

Leren lezen om te leren praten

Stichting Downsyndroom (2002) “Leren lezen om te leren praten”, Stichting Down’s Syndroom, Wanneperveen (NL), cd-rom.

Deze cd-rom staat boordevol uitleg en praktische suggesties om kinderen die moeilijk leren praten al in de voorschoolse jaren, thuis, te leren lezen. Zo worden kinderen al in de peuter- en kleutertijd effectief geholpen om te leren lezen, waardoor ook praten beter gaat.

Te bestellen in onze webshop.

Kleine Stapjes - Stichting Down's Syndroom

Stichting Down's Syndroom (1990), “Kleine Stapjes”, Stichting Down's Syndroom, Wanneperveen (NL), dvd.

Deze dvd hoort bij de ringband ‘kleine stapjes’. Het is een soort ‘early intervention’ cursus van elf lessen. Het is een instructie om ouders te helpen zelf het roer in handen te nemen. Ouders kunnen er alleen mee aan de slag of in samenwerking met de thuisbegeleiding.

Te bestellen in onze webshop.

Als spreken niet vanzelfsprekend is…

Piro Greet en Van Roosbroeck Nele (2003), “Als spreken niet vanzelfsprekend is…”,SIG, Destelbergen, ISBN 90-5873-046-8, 20 blz.

Brochure vol tips om de taal van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen te stimuleren. Eerst wordt er stil gestaan bij de normale taalverwerving. Algemene tips over het bevorderen van communicatie met baby’s en peuters. Om uit te maken of de taalontwikkeling al dan niet vertraagd verloopt is er een observatielijst opgenomen.

Taalproblemen bij kinderen met een verstandelijke handicap worden in een apart hoofdstuk belicht.

Te koop via SIG (Stichting Integratie Gehandicapten vzw) www.sig-net.be.

Kleine Stapjes - Schoolse vaardigheden

Pieterse, M., Treloar, R. e. a. (1996), “Kleine Stapjes” Schoolse vaardigheden, V&V-Producties, Amersfoort (NL), 150 blz. ISBN: 90-75704-07-0

Naast het ‘early intervention programma’ zijn er nog een drietal boeken met betrekking tot (de voorbereiding op) het aanleren van schoolse vaardigheden. De aanvulling bestaat uit leren lezen, tekenen en voorbereiding op het schrijven en tellen en cijfers. Deze boeken passen ook in de ringband ‘Kleine stapjes’.

Te bestellen in onze webshop.

Kleine Stapjes - Een early intervention-programma

Pieterse, M., Treloar, R. e. a. (1996), “Kleine Stapjes”; een early intervention-programma ("vroeghulp") voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, V&V-Producties, Amersfoort (NL), 540 blz., ISBN: 90-75704-07-0

Kleine stapjes is een Early Intervention programma (ook wel vroeghulp genoemd) voor kleine kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het basisprogramma bestaat uit 8 hoofdstukken (o.a. communicatie, grove motoriek, fijne motoriek, taal, sociale vaardigheden). De verschillende onderdelen van dit ontwikkelingsprogramma zitten samen in een dikke ringband. Dit is geen leesboek, maar een doe-programma waarmee u leert kijken naar uw kind, leert observeren van wat het al kan en van daaruit het volgende (kleine) stapje kan aanleren en verder gaan met het stimuleren van de ontwikkeling. Het geeft ouders handvatten om het kind thuis te helpen in zijn ontwikkeling.

Te bestellen in onze webshop.

Spreken Met Ondersteuning van Gebaren

Loncke Filip, Nijs Martine & Smet Louis (1998), “Spreken Met Ondersteuning van Gebaren”, Garant, Leuven, 180 blz. ISBN 90-5350-710-8

SMOG – Spreken Met Ondersteuning van Gebaren – is een communicatiewijze die gebruikt wordt bij mensen die beperkingen ondervinden in het zich uiten door middel van spraak. Door spreken te combineren met een beperkt aantal gestandaardiseerde gebaren kunnen deze mensen hun wensen, meningen en behoeften kenbaar maken en zo een beter contact met hun omgeving realiseren.

Dit handboek legt uit hoe SMOG werd ontwikkeld, waarom het werkt en hoe het toegepast kan worden.

Let wel: men kan SMOG niet (aan)leren door het lezen van dit boek. Ouders kunnen SMOG onder de knie krijgen tijdens de oudercursus georganiseerd door Gezin&Handicap (www.gezinenhandicap.be).

101 vragen van ouders van een kind met een handicap

Joos Katleen, Vande Putte Inge, Vanreusel Katrien, Verbeek Mieke, Roothans Rosie en Vanbael Lief (2006),“101 vragen van ouders van een kind met een handicap”, Gezin en Handicap, Antwerpen, 141 blz.

Al 20 jaar krijgt Gezin & Handicap vele vragen van ouders van een kind met een handicap. De meeste voorkomende vragen (en antwoorden daarop) werden per thema geklasseerd. De eerste momenten, naar school, opvangmogelijkheden, beroepsopleiding, werk en zinvolle dagbesteding, sociale maatregelen, juridische thema’s, vrije tijd en nog veel meer kregen een plaats in deze overzichtelijke brochure.

Te koop bij Gezin en Handicap www.gezinenhandicap.be.

Wat vraag ik aan mijn kind?

Janssens Albert, “Wat vraag ik aan mijn kind? Zeven denkstappen om een probleem op te lossen. Een werkboek voor ouders, leerkrachten en therapeuten”, Acco, Leuven, 114 blz. ISBN 978-90-334-6616-8

Elke dag wordt een kind thuis, op school of waar ook voor problemen gesteld die het moet oplossen. Meestal lukt dit wel, soms ook niet. De volwassene begrijpt niet altijd waarom het fout loopt. Al te vaak is de reden hiervoor dat die volwassene zelf onvoldoende inzicht heeft in de cognitieve voorwaarden die de taak vereist om tot een goed einde te brengen. Vertrekkende vanuit Feuerstein’s theorie over cognitieve functies werkt de auteur zeven denkstappen uit die leiden tot het oplossen van problemen. De zevende stap zorgt ervoor dat de leerervaring ook een kans krijgt om verankerd te worden.

Te bestellen via www.cesmoo.be.

Ontwikkeling stimuleren. Werkboek voor ouders en opvoeders

Janssens Albert (1999), “Ontwikkeling stimuleren. Werkboek voor ouders en opvoeders”, Acco, Leuven, ISBN 90-334-4139-X, 104 blz.

Ouders, opvoeders en therapeuten willen kinderen zien ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer het kind daartoe wordt gestimuleerd.

Hoe groter de kwaliteit van de stimuli, hoe groter de ontwikkelingskansen. Maar welke prikkels stimuleer ik als volwassene bij mijn kind? En aan welke kwaliteitsnormen moet mijn interactie voldoen opdat het kind mijn stimulans opneemt en eruit leert.

Het antwoord daarop is de behoefte die in elke opvoedingssituatie dezelfde is en daardoor het specifieke van opvoeding, onderwijs en therapie overstijgt: de nood van elk kind aan mediatie. In dit boek wordt een antwoord geformuleerd op deze vragen. Doordat het boek is geschreven als werkboek, krijgt de lezer tevens de kans om tijdens het lezen zichzelf onder de loep te nemen.

Te bestellen via www.cesmoo.be.

Kinderen helpen groot worden. Eerste handleiding voor ouders en opvoeders

Janssens Albert en Sackx Peter (2008), “Kinderen helpen groot worden. Eerste handleiding voor ouders en opvoeders”, Gezin en handicap, Antwerpen, ISBN 978-90-812-8621-3, 43 blz.

U bent 9 maanden zwanger geweest. En plots was uw kind er! Wat nu? Deze vragen stellen veel ouders zich. Wat is goed voor mijn kind? Want elk kind is toch anders. En toch … Wat kan uw kind helpen bij zijn ontwikkeling? De auteurs geven tips om thuis mee aan de slag te gaan.

Te bestellen via www.cesmoo.be.

Praktische tips ter bevordering van de taal-/spraakontwikkeling van kinderen met downsyndroom

de Graaf, E.A.B. (1990), “Praktische tips ter bevordering van de taal-/spraakontwikkeling van kinderen met downsyndroom”, Stichting Down’s Syndroom, Wanneperveen (NL), 66 blz.

Deze studie is een verzameling van beschouwingen, ervaringen en praktische tips. Aan de orde komen o.a. de taal-/spraakontwikkeling, het gehoor, aspecten van de mondtherapie (voeding, fopspenen, massage en tongchirurgie). Ook wordt er ruim aandacht besteed aan pedagogische begeleiding met inbegrip van de pragmatische functies van de taal, beurt nemen, imiteren en de eerste woordjes, het gebruik van gebaren en het vroegtijdig leren lezen als hulpmiddel bij de spraakontwikkeling.

Te bestellen in onze webshop.

Early intervention, gewoon een alerte manier van opvoeden

De Graaf, E. en M. (1996), “Early intervention, gewoon een alerte manier van opvoeden”; V&V-Producties, Amersfoort, 179 blz., ISBN: 90-75704-10-0

Dit boek gaat over kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het beschrijft hoe die ontwikkeling op een praktische, logische en goed uitvoerbare manier kan worden gestimuleerd. U leest erin dat early intervention (vroeghulp) werkt, dat ouders er zelf graag mee werken en ook hoe ze dat doen.

Niet meer te koop bij Downsyndroom Vlaanderen. 

Laat me niet zoals ik ben

Feuerstein, R., Y. Rand en J.E. Rynders (1997), “Laat me niet zoals ik ben”, Lemniscaat, Rotterdam ISBN: 90-6069-886-X.

Feuerstein en zijn collega’s zien de mens als een open systeem, open voor verandering. Met hun gerichte aanpak, waarbij de interactie tussen kind en begeleider centraal staat hebben zij indrukwekkende resultaten geboekt bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand. Kenmerkend voor deze aanpak is de belangrijke rol die aan de opvoeder (in de ruime zin van het woord!) wordt toebedeeld. Deze reikt het kind denkgewoontes aan die het leervermogen van het kind gaandeweg vergroten.

Dit is een niet downsyndroom-specifieke methode, maar er wordt ruim aandacht aan besteed.

Te lenen in de bibliotheek. Is niet meer in de boekhandel verkrijgbaar.

Wil je met me spelen; de ontwikkeling van je kind van 0 tot 2 jaar in beeld

Dejagere An en Van den Begin Gerda, met tekeningen van Vanmeerbeek Ann (2002) “Wil je met me spelen; de ontwikkeling van je kind van 0 tot 2 jaar in beeld”, vzw Handicap & Ambulante begeleiding, Tienen, ISBN 90-5904-020-1, 130 blz.

Dit werk/doe boek is een “ontwikkelingslijst”, waarbij naast de teksten tekeningen staan. 

De illustraties geven vaak in één oogopslag weer waarover in de tekst gesproken wordt. En bieden ouders inspiratie om aan de dagelijkse omgang met hun kindje een stimulerende toets te geven, zonder dat het als een belasting voor zowel kind als ouder ervaren wordt.

Janus, van pasgeboren baby tot actieve peuter, vertelt kort en bondig welke stappen hij doorloopt en dit op alle domeinen van zijn ontwikkeling:

Motoriek, verstandelijke ontwikkeling, taalontwikkeling en sociale en persoonlijke vaardigheden. Dit boek wil een idee geven van de opeenvolging van de verschillende ontwikkelingsstappen. Het boek is zeer overzichtelijk en er is op elke bladzijde ruimte voor aantekeningen. Het kan echt een werkboek op maat worden, door bepaalde activiteiten te selecteren en in een stappenplan op te nemen.

Dit boek is alleen bij de Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding (016/81.07.36 of mail thuisbegeleiding[@]handicap-ambulant.be) te bestellen.

Ouderschap onder druk : Ouders en hun kind met een verstandelijke beperking

De Belie, E. en Van Hove, G. (2005), “Ouderschap onder druk : Ouders en hun kind met een verstandelijke beperking”, Garant, Antwerpen / Apeldoorn, ISBN: 90-441-1674-6, 212 blz.

Wanneer ouders tot het besef komen dat hun kind een verstandelijke beperking heeft, dan overheersen in een eerste fase vaak ontgoocheling en verwarrende gevoelens. Er duiken vele onzekerheden op met betrekking tot hun mogelijkheden om zich ‘goed genoeg’ af te stemmen op de speciale noden van hun kind. Mits een gepaste ondersteuning slagen vele ouders erin om tot positieve aanpassingen te komen.

In het eerste deel van dit boek besteedt men aandacht aan de thema’s ‘ouderschapsconstellatie’ (het ouder worden) en aan het zoeken naar en het verwerken van de diagnose. Het tweede deel bevat vijf ervaringsverhalen van ouders die hun zoekproces op een persoonlijke manier beschrijven.

Dit boek richt zich zowel tot ouders als tot hulpverleners, in de hoop hun wederzijdse dialoog verder te inspireren.

Starting Up

Beijderwellen Wim en de Graaf Gert (2009), “Starting Up”, Erasmus MC en Stichting Downsyndroom, Meppel (NL), dvd.

Deze dvd maakt ouders van kinderen met downsyndroom meteen vanaf de geboorte wegwijs in de hulp die zij kunnen krijgen. Het gaat hier zowel om medische, als paramedische, en in het bijzonder om ondersteuning bij Early Intervention: vroegtijdige ontwikkelingsstimulering. Een vijftal gezinnen laat zien welke ondersteuning er mogelijk is en hoe deze bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling van hun kind. Regelmatig duikt de bundel ‘kleine stapjes’ in beeld op. En verwijzen ouders naar het leren denken in, het aanleren van en het kijken naar de kleine stapjes in de ontwikkeling van hun kind.

De gesproken teksten kunnen ondertiteld worden in het Arabisch, Duits, Engels, Frans, Marrokkaans-Berbers, Nederlands, Portugees, Spaans en Turks.

Te bestellen in onze webshop.

Kleine stapjes, grote sprong

Beijderwellen Wim en de Graaf Gert (2004), “Kleine stapjes, grote sprong”, Stichting Downsyndroom, Wanneperveen (NL), dvd.

‘Early intervention’ wordt internationaal gezien als een zeer belangrijke ondersteuning van kinderen met een ontwikkelingsbelemmering.

Met deze (Nederlandse) film wil men een breed publiek van ouders, professionele begeleiders en zorgaanbieders een beter inzicht verschaffen in deze vorm van ondersteuning.

Het door ouders en professionelen in de film gebruikte ‘early intervention’ heet ‘Kleine Stapjes’. (Deze methode en bijbehorende dvd zijn ook verkrijgbaar bij Downsyndroom Vlaanderen.)

In de film wordt getoond wat de methodiek ‘early intervention’ inhoudt, hoe ouders dit inbouwen in het dagelijks leven en hoe professionelen hierbij de gezinnen kunnen ondersteunen. Tevens wordt aandacht besteed aan de een specifieke karakteristieken van jonge kinderen met downsyndroom en de manier waarop hiermee succesvol kan worden omgegaan.

Te bestellen in onze webshop.