Skip directly to content

Laatste nieuws

Downsyndroom Vlaanderen niet akkoord met vernieuwde regels Plopsaland

Ouders die met hun kinderen een pretpark bezoeken, verwachten dat de attracties veilig zijn. Dat lijkt ons een voorwaarde voor kinderen. Een goede reglementering omtrent de veiligheid van alle bezoekers is dat ook. Die moet gelden voor kinderen zonder, of met een (zichtbare) handicap. Downsyndroom Vlaanderen is dan ook niet te spreken over de opgelegde beperkingen.

Plopsaland gaat er onterecht vanuit dat mensen met een mentale of fysieke beperking en kinderen met downsyndroom in het bijzonder, een risicogroep vormen. Ouders en/of begeleiders weten perfect of hun kinderen of protégés een bepaalde attractie al dan niet aankunnen. Ze hebben voldoende ervaring om zulke situaties in te schatten. Zij kénnen hen, en weten wat verantwoord is, en wat niet – mits zij natuurlijk door het park over de mogelijke extra gevaren goed geïnformeerd zijn. Daarin onderschrijven we de noodzaak van goede regelgeving.

Het kan en mag niet zo zijn dat ouders/begeleiders en de mensen met een beperking zelf, gediskwalificeerd worden omdat gevreesd wordt dat ze deze verantwoordelijkheid niet kunnen opnemen. Dat er wellicht een aparte regelgeving nodig is voor grotere groepen betreffende de intensiteit en beschikbaarheid van begeleiding, is voor ons wél duidelijk.

Het Nieuwsblad merkte de regelgeving van Plopsaland ook op en maakte er een artikel over. Ook daarin worden enkele onterechte opmerkingen gemaakt. Belangrijk nu is te komen tot een oplossing waar iedere betrokken partij mee kan leven. Daarom is er een overleg afgesproken op dinsdag 24 april tussen Downsyndroom Vlaanderen en Wim Wauters, parkmanager van Plopsaland De Panne.

Het betreffende artikel lees je hier.
Reageer op dit artikel

Reacties

afbeelding van Patrick Vandelanotte

Het is een goede zaak dat een oudervereniging als DSV hierop reageert. Wat ik wel wat betreur is dat personen met Downsyndroom en personen met een verstandelijke beperking in het algemeen altijd voorgesteld worden als mensen die altijd 'onder begeleiding' staan, hetzij door ouders, hetzij door begeleiders. Ik zou het in die zin op prijs stellen dat DSV deze situatie van Plopsaland benadert vanuit de invalshoek van personen met Downsyndroom en/of een verstandelijke beperking die op zelfstandige basis, zonder begeleiding, naar een pretpark gaan. En er ook al eens aan gedacht dat er ook wel personen met Downsyndroom zijn die geen verstandelijke beperking hebben (als men de IQ-grens van 70 hanteert) ? Voor de rest: niet plooien... doorgaan op het Plopsaland dossier !
afbeelding van Jurgen

https://www.facebook.com/groups/boycotstudio100/ Hier kan u deelnemen aan de discussie en de reacties van 100den anderen volgen. Graag zoveel mogelijk leden en links om de kracht van de groep te kunnen benutten tov het management van studio 100 waarvoor dank.