Skip directly to content

Laatste nieuws

Het M-decreet: feiten en fictie

Een 'Ronde van Vlaanderen' over de geplande onderwijshervormingen.Op 12 maart werd het 'M-decreet' of het 'decreet met maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften' goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet zal vanaf 1 september 2015 in werking treden en de bedoeling is dat leerlingen met een beperking meer kansen zullen krijgen in het gewone onderwijs. Maar zowel bij ouders als bij leerkrachten en directies leven er nog vele vragen en onduidelijkheden. Ook duiken er nogal wat kwakkelverhalen op.

  • Heeft elk kind met een handicap nu het recht om naar een gewone school te gaan?
  • Kunnen scholen kinderen met een handicap of leerproblemen nog weigeren?
  • Betekenen deze hervormingen nu het einde van het buitengewoon onderwijs?
  • Welke ondersteuning is er voorzien voor de leerlingen en leerkrachten in het gewoon onderwijs?
  • Welke rol is er weggelegd voor het buitengewoon onderwijs?
  • Móet mijn kind met een handicap nu naar het gewoon onderwijs of kunnen wij nog kiezen voor het buitengewoon onderwijs?

Op verschillende momenten organiseert Gezin en Handicap info-momenten over de onderwijshervormingen. U kunt terecht op:

  • Donderdag 19 maart 2015, 13.30u., Vormingscentrum Guislainstraat 43, Gent
  • Dinsdag 28 april 2015, 19.30u., de Warande, Warandestraat 42, Turnhout
  • Dinsdag 5 mei 2015, 19.30u;, Seinhuis, Tiensesteenweg 63, Leuven (Kessel-lo)
  • Dinsdag 19 mei 2015, 19.30u., ACW, Sint-Jorisstraat 1, Roesselare

Deze infomomenten worden ingeleid door een medewerker van het Departement Onderwijs. Kostprijs: 

 Inschrijven is verplicht, dit kan telefonisch op 03 216 29 90 of per e-mail op gezinenhandicap@kvg.be. Neem ook een kijkje op www.gezinenhandicap.be.

Kostprijs

- 3 euro voor ouders en familieleden die lid zijn van Gezin en Handicap of KVG.

- 8 euro voor ouders en familieleden die geen lid zijn van Gezin en Handicap of KVG

- 25 euro voor professionelen. Zij ontvangen een attest van deelname en betaling.

Inbegrepen: achtergrondteksten, koffie/thee/frisdrank.

Ter plaatse betalen a.u.b.

 

 

Reageer op dit artikel