Skip directly to content

Laatste nieuws

Ondersteuning in de klas

Zoals jullie weten zijn we met een werkgroep van ouders van kleuters met downsyndroom in het gewoon onderwijs al een tijdje aan het werken om ook voor deze kleuters de nodige ondersteuning in de klas georganiseerd te krijgen.

In de paasvakantie heeft de minister van onderwijs, Hilde Crevits, bekend gemaakt dat kleuters met downsyndroom in het gewone onderwijs vanaf volgend schooljaar recht hebben op ondersteuning in de klas.
http://www.demorgen.be/politiek/300-nieuwe-leraren-voor-m-decreet-bde21172/
We vragen regelmatig aan de kabinetsmedewerkers naar de verdere concrete uitwerking van deze ondersteuning.
Vanuit onze contacten kunnen we nu al wat hieronder staat meegeven.

"Vanaf volgend schooljaar hebben ook kleuters met downsyndroom die naar een gewone school gaan recht op ondersteuning in de klas.
Over hoe die ondersteuning er concreet zal uitzien, volgt de komende weken nog de nodige communicatie vanuit het kabinet.
In samenspraak met de medewerkers van minister Crevits kunnen wij ouders die een kleuter met downsyndroom hebben in het gewone onderwijs adviseren om nu (dus nog voor de grote vakantie) al een verslag type 2 aan te vragen bij het CLB.
Dat verslag zal nodig zijn om nadien ondersteuning aan te vragen bij een school buitengewoon onderwijs die ION-ondersteunig voorziet."


Met vriendelijke groeten,

Mieke voor de werkgroep kleuters met downsyndroom in het gewoon onderwijs.

 

Reageer op dit artikel