Skip directly to content

Laatste nieuws

Standpunt Downsyndroom Vlaanderen over NIPT

Er wordt in de media veel aandacht besteed aan de NIPT (Non-Invasieve-Prenatale Test) om downsyndroom op te sporen tijdens de zwangerschap. 

Alleen een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie kan zekerheid geven over een chromosoomafwijking. Bij deze invasieve tests is er altijd kans op een miskraam. Bij de NIPT worden uit het bloed van de aanstaande moeder cellen van de foetus geselecteerd die kunnen worden getest op het voorkomen van afwijkende chromosoom configuraties, waaronder downsyndroom.  Het is een screenings test die het risico op een baby met downsyndroom vrij nauwkeurig bepaalt. Bij een positieve uitslag van de NIPT wordt alsnog een vruchtwaterpunctie gedaan om echt zekerheid te geven. 

Downsyndroom Vlaanderen staat achter de invoering van de NIPT, omdat op deze wijze vrouwen op een veilige manier meer informatie kunnen krijgen.

De grootste zorg van Downsyndroom Vlaanderen is de begeleiding van de ouders bij het maken van hun keuze na de diagnose. We weten dat er in Vlaanderen heel wat vooroordelen bestaan over het leven met downsyndroom. Toekomstige ouders krijgen vaak een erg eenzijdige, vooral medische uitleg. De zwangerschap onderbreken wordt vaak zelfs als vanzelfsprekend voorgesteld, de druk is groot. Daarom vinden we het belangrijk om (toekomstige) ouders te kunnen vertellen hoe het echt is met een kind met downsyndroom. Soms wordt downsyndroom voorgesteld als vreselijk en beperkend, soms als positief en verrijkend. De waarheid ligt meestal in het midden. Downsyndroom Vlaanderen pleit er voor dat ouders in alle rust kunnen beslissen over het al-of-niet verder zetten van de zwangerschap. We vinden het een basisrecht van ouders om deze zeer persoonlijke keuze te mogen maken. Volgens hun eigen draagkracht, na goed geïnformeerd en begeleid te zijn. Zij kunnen alleen een goede overweging maken als ze de juiste, zo volledig mogelijke  informatie krijgen. Een vrije keuze vereist bovendien dat aanstaande ouders erop kunnen vertrouwen dat binnen onze samenleving mensen met downsyndroom voldoende ondersteuning krijgen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen.

Downsyndroom Vlaanderen zal zich blijven inzetten om te tonen dat  mensen met downsyndroom een goed leven kunnen leiden, mits er goede begeleiding beschikbaar is. Gespecialiseerde medische zorg, kinesitherapie, logopedie en gerichte ondersteuning bij deelname aan de samenleving dragen verder bij aan een de laatste jaren sterk verbeterde kwaliteit van bestaan.

Meer  informatie over de NIP-test vindt u op deze website onder het blokje  'zwanger'.

 

Reageer op dit artikel

Reacties

afbeelding van griet broeckx

1 dag oud was mijn kleine, lieve Billie. Ik zat op een wolk tot de deur openging van mijn kamer en die witte doktersjas heel mijn leven omgooide. Je dochter is geboren met het down syndroom. Wat??? Nee, niet onze dochter… 24 uur lang heb ik de tranen uit mijn lijf geweend. Toen heb ik mij herpakt en gezegd het zal niet gemakkelijk zijn maar moeilijk gaat ook. Ik zie het zo, het is een extra projectje dat je erbij krijgt. Heel verrijkend maar wel meer werk. Als werkende mama is dit niet altijd evident maar ik heb mij laten omringen door therapeuten die weten hoe ze moeten werken met kinderen met down. Allemaal warme mensen die mij heel goed begeleiden (down poli, kadodder, kiné, logo) en die ik enorm dankbaar ben. Billie is nu 3,5 en doet het prima. Ik geef haar dezelfde opvoeding als Cas en voor haar worden geen uitzonderingen gemaakt. Want dan geef ik haar een beperking. Zij draait gewoon mee in ons gezin. Zij moet dagelijks met mama oefenen, hoeft niet lang te zijn maar dat is een onderdeel van haar leven. Soms probeert ze mij af te leiden met een knuffel of een liedje maar dan moet ik haar meteen tot de orde roepen want in manipuleren is zij een krak. Wij zijn super trots op haar en haar grote broer is haar grootste supporter. Cas moedigt Billie enorm aan en is dan euforisch als zij weer iets heeft bijgeleerd. Van die momenten genieten mijn man en ik enorm. Dan krijgen we soms tranen in de ogen maar deze keer van blijdschap. Wij zijn blij dat wij vooraf niet wisten dat Billie eventueel met een extra chromosoom geboren zou worden. Want dan hadden wij misschien de verkeerde keuze gemaakt. Groetjes van een mama die fier is op haar beide kinderen.