Skip directly to content

Laatste nieuws

Werk is een recht - ook voor mensen met Downsyndroom

Het is tijd voor een nieuw inclusief tewerkstellingsbeleid. Daarom staat 'Europa in Actie' dit jaar in het teken van nieuwe werkmogelijkheden voor alle personen met een verstandelijke handicap. Het internationale congres loopt van 31 mei tot 2 juni, en vindt plaats in het Thon Hotel in Brussel. Doel van het congres? Politieke en professionele praktijken delen met alle betrokken partijen in Europa en België. Zelfpleiters, familieleden en professionelen getuigen over hun ervaringen, en wisselen best practises uit. Op woensdag 30 mei 2012 onderzoekt een seminar de opvolging van de UN Conventie inzake rechten voor personen met een verstandelijke handicap. De verdere week buigen meer dan 300 deelnemers uit heel Europa zich over een aantal cruciale thema's:

  • Welzijn en werkgelegenheid: welke impact hebben begrotingsbesparingen op het welzijn en de werkgelegeheid van mensen met een verstandelijke handicap en hun familieleden, welke nieuwe tewerkstellingsmaatregelen bestaan er, ...
  • Inclusieve tewerkstellingsdiensten ontwerpen en uitvoeren: hoe kan ik een goede werkgever zijn voor iemand met een verstandelijke handicap?
  • Vorming en begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap
  • Voorbeelden van goede praktijken: diensten, politieke verantwoordelijken en professionelen uit heel Europa stellen hun projecten voor.

Meer informatie leest u op www.Europinaction.org

Reageer op dit artikel