Skip directly to content

Laatste nieuws

Informatie voor studenten

Informatie voor studenten

Masterproef: 'Hoe hebben ouders de eerste contacten met de hulpverlening ervaren na de geboorte van hun kind met downsyndroom'.

 

  • Bent u ouder van een kind met het syndroom van Down? 
  • Is uw kind tussen 1 en 10 jaar oud? 
  • Bent u reeds in contact gekomen met het grote hulpverleningslandschap? 
  • Woont u in West- of Oost-Vlaanderen? 
  • Bent u bereid uw persoonlijk verhaal te delen? 

 

Dan kan ik uw hulp zeker gebruiken! 

 

Ik ben Nieke Deleu, studente Orthopedagogiek aan de universiteit van Gent. Om mijn laatste jaar te volbrengen, maak ik een Masterproef. Ik heb een enorme interesse voor mensen met het syndroom van Down en daarom besloot ik hierover mijn Masterproef te schrijven. Omdat ik het belangrijk vind dat ouders goed opgevangen worden wanneer ze een kind met het syndroom van Down krijgen, heb ik volgend onderwerp gekozen: Ik wil te weten komen hoe ouders de eerste contacten met de hulpverlening ervaren hebben, wanneer bleek dat hun kind het syndroom van Down heeft. 

- Voelde u zich gesteund wanneer u het nieuws te horen kreeg? 

- Van wie kreeg u het nieuws te horen? 

- Welke hulpverleningsrelaties voelden goed aan en welke niet? 

- Had u het gevoel dat u voldoende geïnformeerd werd? ... 

 

Indien u geïnteresseerd bent in een gesprek over dit onderwerp zou ik het heel leuk vinden dat u contact met me opneemt zodat we dit interview kunnen plannen. Dit gesprek zou ongeveer één tot anderhalf uur duren. Ik garandeer hierbij dat alle informatie vertrouwelijk is, anoniem verwerkt wordt en dat u op het einde van mijn masterproefavontuur, een samenvatting van mijn werk krijgt. De interviews zouden doorgaan tussen 25 november en eind januari. 

Indien u interesse hebt, aarzel dan niet om me te contacteren op volgend emailadres: niekedeleu@hotmail.com. Ook indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u me altijd contacteren. Ik probeer u zo snel als mogelijk een antwoord te bieden op uw mail. Ik kan echter niet garanderen dat dit binnen de week is, aangezien ik momenteel in Oeganda verblijf voor drie maanden buitenlandse stage (23 augustus tot 20 november)! 

Alvast bedankt voor uw hulp! 

Vriendelijke groeten 

Nieke Deleu

Onderzoek naar de invloed van temperament en opvoeding op de ontwikkeling van jongeren met downsyndroom van 4 tot 16 jaar.

 

In Vlaanderen is downsyndroom steeds vaker het onderwerp van onderzoek.

Vanuit verschillende vakgroepen wordt aan Downsyndroom Vlaanderen gevraagd om deelnemers te zoeken voor bepaalde onderzoeken.

 

Over onderstaand onderzoek kon u al iets lezen in de Lentetripliek van Downsyndroom Vlaanderen.

Langs deze weg willen wij u ook nog eens vragen om wat van uw kostbare tijd vrij te maken voor het invullen van de vragenlijst.

Want een onderzoek kan pas slagen als onderzoekers over voldoende ingevulde antwoordenlijsten kunnen beschikken.

Die antwoorden vormen de basis voor hun studie.

 

Misschien vulde u de vragenlijst al in?

Dank daarvoor!

Misschien is uw zoon of dochter net te jong of te oud en kan u niet meedoen met deze studie.

Geeft u deze vragen dan door aan kennissen die ook een zoon of dochter (tussen 4 en 16 jaar) hebben met downsyndroom?

Of doet u dat zowiezo?

 

Hartelijk dank!!

Downsyndroom Vlaanderen

 

Beste ouders,

 

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan een online vragenlijstenonderzoek over de invloed van temperament en opvoeding op de ontwikkeling van jongeren  met Downsyndroom (van 4 tot 16 jaar).

 

Met deze studie zoeken we een antwoord op de volgende vragen:

 

1)      Een uniek temperament, net als iedereen?

In de populaire media wordt aan personen met Downsyndroom nog te vaak een stereotiepe persoonlijkheid toegeschreven. Met dit onderzoek willen we aantonen dat jongeren met Downsyndroom UNIEKE kinderen en jongeren zijn, die naast hun diagnose ook een UNIEK temperament hebben, net als iedereen.

 

2)      Hoe kunnen temperament en opvoeding helpen om de ontwikkeling van deze kinderen beter te begrijpen?

Omgaan met het unieke temperament van je kind is voor elke ouder een uitdaging. Als je kind Downsydroom heeft, vormt dit een extra uitdaging. Naast temperament, willen wij daarom ook de opvoeding van jongeren met Downsyndroom in kaart brengen. We willen daarbij ook nagaan hoe temperament een rol speelt in het gedrag van je kind en hoe je hier als ouder het beste kan op inspelen.

 

Dit onderzoek is wereldwijd de eerste studie die deze belangrijke vragen samen wil beantwoorden. Uw steun en bijdrage zijn voor dit onderzoek daarom zeer waardevol!

 

Wilt u deelnemen?

Stuur ons dan een mailtje (bvb. ‘Ik wil deelnemen’) naar temperamentonderzoek@gmail.com . U ontvangt dan een persoonlijke, unieke link naar ons online onderzoek waar u de vragenlijsten kan invullen.

 

Wilt u liever de vragenlijsten op papier invullen en terugsturen in een voorgefrankeerde enveloppe? Dat kan! Contacteer ons dan gerust via email (temperamentonderzoek@gmail.com) of telefoon (0485/10.43.02).

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen in ons onderzoek!

 

Dr. Sarah De Pauw

Joke De Smet

Eliene Wils

Lisa Dieleman

 

Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Universiteit Gent

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent, België

temperamentonderzoek@gmail.com