Skip directly to content

Laatste nieuws

Vaccinaties

Kinderen met downsyndroom volgen in Vlaanderen hetzelfde basis vaccinatie schema als andere kinderen. Nadien volgt een difterie-tetanus booster elke tien jaar. Kinderen (ouder dan zes maand) met een onderliggende chronische ziekte (hart-, long-, nier-, of leverziekten, diabetes) komen tevens in aanmerking voor een griepvaccinatie. 

Hepatitis B vaccinatie is sinds 1999 opgenomen in het basis vaccinatie schema (zuigelingen en pre-adolescenten) in Vlaanderen, bijgevolg hebben niet alle volwassenen met downsyndroom dit vaccin toegediend gekregen. Voor volwassenen met downsyndroom verblijvend in een instelling wordt hepatitis B vaccinatie  aangeraden. Terugbetaling door het RIZIV is alleen voorzien voor personen met een ernstige verstandelijke beperking.

Voor volwassenen met downsyndroom en een chronische ziekte of ouder dan vijftig jaar wordt tevens een pneumokokken- (23-valent) en griepvaccinatie aanbevolen.

Meer informatie betreffende vaccinaties kan je hier terugvinden.